Labels


de la-bel (Engels) / leebel / (-s) 3 aanduiding